مطالب مرتبط:

حمایت روسیه از سوریه در مبارزه علیه تروریسم

فدراسیون روسیه و اردوی این کشور به حمایت از عملیات ضد تروریستی و آزادسازی سوریه که توسط نیروهای مسلح این کشور ع...

مطالب اخیر