مطالب مرتبط:

روضه شریف سالانه چهار میلیون افغانی عایدات دارد.

چشمه های عایداتی روضه شریف عبارت از دیگ، غرفه ارزن فروشی،غرفه عکاسی، غرفه خوراکه و آیسکریم فروشی و اجاره تشناب ...

مطالب اخیر