مطالب مرتبط:

دعوت حکومت از حزب اسلامی برای عضویت در کابینه

پیام آفتاب: یک شاخه انشعابی حزب اسلامی مدعی شده که حکومت وحدت ملی از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خواسته ...

مطالب اخیر