مطالب مرتبط:

تیرباران یک دهقان توسط داعش در جوزجان

این دهقان که باشنده قريه مغل ولسوالى درزاب بود و قبلا در چارچوب پوليس محلی ايفای وظيفه مى کرد، شب گذشته توسط اف...

مطالب اخیر