مطالب مرتبط:

روسیه به همکاری پاکستان می خواهد امریکا را در افغانستان ناکام کند

شماری از نمایندگان مجلس می گویند که روسیه به همکاری پاکستان با طالبان تماس دارد و دو کشورمی خواهند امریکا را در...

مطالب اخیر