مطالب مرتبط:

رییس جمهور سیستم اداری افغانستان را برهم می زند

برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از انتقال صلاحیت‌های یک اداره به اداره دیگر می گویند که رییس جمهور با این کار می ...

مطالب اخیر