مطالب مرتبط:

اشتراک کنندگان در نشست دو روزه بروکسل وعده اختصاص ۶ میلیارد دالر به سوریه دادند

در این نشست نخست وزیران، وزرای خارجه و نمایندگان بیش از ۷۰ کشور جهان در کنار دبیرکل سازمان ملل، اتحادیه عرب و ر...

مطالب اخیر