مطالب مرتبط:

منبع: جنرالان روسی، پاکستانی و اعضای شبکه حقانی در افغانستان گزمه کرده‌اند

(Visited 8 times, 1 visits today)

مطالب اخیر