مطالب مرتبط:

خط مرزی دیورند و چند مساله

مناطق ماورای خط دیورند، مربوط و متعلق به مردمان آن نواحی است؛ اولویتِ اظهار نظر و تصمیم در باره ای آنسوی خط مرز...

مطالب اخیر