مطالب مرتبط:

کریم: حزب اسلامی قشر وسیعی از ملت را با خود دارد!

مساله عمده در قدرت و نفوذ نه کنترل منطقه است و نه تعداد کلاشینکف، بلکه نفوذ مردمی است که شما دارید و در این راب...

مطالب اخیر