مطالب مرتبط:

مقامات: یک سرگروپ طالبان مسلح در فاریاب کشته شده‌است

مطالب اخیر