مطالب مرتبط:

ممنوعیت استفاده نوجوانان کمتر از ۱۴ سال از رسانه‌های اجتماعی در روسیه

مجلس قانون‌گذاری روسیه در منطقه لنینگراد پیش نویس اولیه قانون منع استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای نوجوانان کم...

مطالب اخیر