مطالب مرتبط:

اخراج ۱۰ هزار “پناهنده مسلمان روهینگیایی” از هند

دولت هند با برگزاری نشستی با حضور راجیو مهریشی معاون وزیر کشور ، براج رج شرما معاون سروزیر ایالت جامو و کشمیر ،...

مطالب اخیر