مطالب مرتبط:

به خواسته های مردم نورستان رسیدگی خواهد شد

رییس اجراییه به وزرای مربوطه مسئولیت داد که عاجلا به خواسته‌های مردم نورستان رسید‌گی کنند. پروژه‌های عمرانی و ت...

مطالب اخیر