مطالب مرتبط:

آماده باش کامل اردوی کوریای شمالی برای مقابله با همسایه شمالی

اردوی کره جنوبی برای مقابله با هرگونه اقدام تحریک‌آمیز از سوی کره شمالی، در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته است.

مطالب اخیر