مطالب مرتبط:

پول هاى کهنه، داد و ستد روزانۀ مردم را با چالش مواجه کرده است

کابل (پژواک،١٦حمل ٩٦): استفادۀ نادرست و بى توجهى در نگهدارى از پولهاى کاغذى، معاملات نقدى و گردش پول فزيکى در ب...

مطالب اخیر