مطالب مرتبط:

وقوع زلزله در شهر مشهد مقدس

هنوز از شدت و میزان خسارت احتمالی این زلزله که در شهر هرات افغانستان نیز احساس شد، مشخص نیست.

مطالب اخیر