مطالب مرتبط:

از یک حملۀ تروریستی در کابل جلوگیری شد

نیروهای امنیتی موفق گردیدند از یک حملۀ مرگ‌بار انتحاری در پایتخت افغانستان جلوگیری نمایند.

مطالب اخیر