مطالب مرتبط:

کشف یک موتر بمب گذاری شده در کابل

دو فیر سرگلوله هاوان و یک باطری که به طور ماهرانه در این موتر عیار و برای حمله تروریستی عیار شده بود توسط نیروه...

مطالب اخیر