مطالب مرتبط:

بهمن: ۳۰ میلیارد دالر در افغانستان سرمایه گذاری شده‌است

مطالب اخیر