مطالب مرتبط:

تاکید حکمت خلیل کرزی بر افزایش همکاری های دوجانبه میان افغانستان و ترکیه

معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان با یادآوری با اشاره به تهدیدهای مشترک علیه کشورهای منطقه، از جمله تروریزم...

مطالب اخیر