مطالب مرتبط:

عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی در شیندند آغاز شد

در دو رویداد جداگانه در ولسوالی شیندند هرات، هفت طالب کشته، شش طالب زخمی و سه فرد ملکی نیز توسط طالبان زخمی گرد...

مطالب اخیر