مطالب مرتبط:

تک تیراندازهای زن در خدمت داعش

داعش با استقرار تک تیراندازهای زن بر روی ساختمان‌های بلند در غرب موصل به دنبال جلوگیری از پیش روی نیروهای عراقی...

مطالب اخیر