مطالب مرتبط:

شیوع نگران کننده وبا در یمن

سازمان حمایت از اطفال سازمان ملل در خصوص شیوع وبا در یمن ابراز نگرانی کرد.

مطالب اخیر