مطالب مرتبط:

پاکستان؛ از حرف تا عمل

سخنان تازه سرتاج عزیز؛ مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی، هرگز به معنای تغییر سیاست های مع...

مطالب اخیر