مطالب مرتبط:

کنترل دولت افغانستان بر این کشور را محدود خواهیم کرد

سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه در سال جاری نفوذ خود در افغانستان را افزایش خواهد داد و مرکز ولایت های این ...

مطالب اخیر