مطالب مرتبط:

پیشنهاد ۲۴ میلیونی رئال برای خرید هرناندز

رئال مادرید در نظر دارد که با پرداخت ۲۴ میلیون یورو که رقم فسخ قرارداد تئو هرناندز است، مدافع چپ ۱۹ ...

مطالب اخیر