مطالب مرتبط:

افغانستان حمله تروریستی روسیه را محکوم کرد

پیام آفتاب: اشرف غنی با صدور پیامی حمله روز گذشته در متروی سن پترزبورگ روسیه را محکوم کرد.

مطالب اخیر