مطالب مرتبط:

ترزا می در خاورمیانه چه می کند؟

ترزا می دقیقا با هدفی که در آجندا مشخص شده به خاورمیانه نیامده است. تحولات اخیر خاورمیانه که محوریت آن در عراق ...

مطالب اخیر