مطالب مرتبط:

غنی خواهان سرمایه گذاری استرالیا در بخش زمین، آب و معادن افغانستان

رییس غنی تأکید کرد که فرصت‌های کافی سرمایه‌گذاری در بخش آب، زمین، زراعت و معادن افغانستان وجود دارد.

مطالب اخیر