مطالب مرتبط:

ځينې هېوادونه هڅه کوي، چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې سره منسجمې کړي

تاجکستان وايي د دوی د معلوماتو پر بنسټ ځینې هېوادونه په افغانستان کې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او استخبارات هڅه ک...

مطالب اخیر