مطالب مرتبط:

مسأله دیورند؛ ادعای بی‌نتیجه و مسأله‌ پایان‌یافته

برخی حلقات در جهت منفعت‌طلبی‌های قومی و سیاسی، با علم کردن مسأله دیورند، به دنبال سوءاستفاده از احساسات قومی مر...

مطالب اخیر