مطالب مرتبط:

مقامات افغان کشته شدن ۱۰ ملکی در یک عملیات را تائید کردند

مطالب اخیر