مطالب مرتبط:

عبدالله: محو پولیو در اولویت کاری حکومت افغانستان است

مطالب اخیر