مطالب مرتبط:

آزار و اذیت جنسی کودکان در پرورشگاه کابل

ناهید فرید، نماینده مردم هرات در پارلمان امروز در نشست علنی مجلس گفت که دو روز قبل کودکان برای چندساعت دروازه پ...

مطالب اخیر