مطالب مرتبط:

«محمد قربان حقجو» سفیر افغانستان در WTO شد

رییس جمهور افغانستان «محمد قربان حقجو» معاون امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع را به عنوان نخستین سفیر ...

مطالب اخیر