مطالب مرتبط:

حضور اتاق تجارت و صنایع در کنفرانس غنی سازی آرد در قزاقستان

پیام آفتاب: اتاق تجارت و صنایع افغانستان آقای الکوزی در قزاقستان در یک نمایشگاه نیز اشتراک کرده و در مورد فرصت‎...

مطالب اخیر