مطالب مرتبط:

طنز: کسی حق ندارد روی موضوع دیورند بحث کند

من می خواستم در مورد خط دیورند چیزی بنویسم بعد گفتند که معاون دوم مجلس نمایندگان فرمودند: کسی حق ندارد در مورد ...

مطالب اخیر