مطالب مرتبط:

پدرام: هیچ نواله ناگزیری را گردن کج نمی کنم

من در برابر هیچ طوفانی نمی لرزم. داکتر لطیف پدرام در جواب فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا که بیانات وی را احمقان...

مطالب اخیر