مطالب مرتبط:

مقامات هلمند کشته شدن افراد ملکی در این ولایت را تائید کردند

مطالب اخیر