مطالب مرتبط:

در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۶۰۰ حادثه در جهان به شمول افغانستان اتفاق افتاده است

فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر افغانستان گزارش حوادث جهانی سال ۲۰۱۵ را در کابل ارائه داد.

مطالب اخیر