مطالب مرتبط:

6 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در کابل بازداشت شدند

پیام آفتاب: اداره مبارزه با مواد مخدر از بازداشت 6 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در کابل خبر داد.

مطالب اخیر