مطالب مرتبط:

دیورند پشتون ها را نیز به سوی بدبختی سوق می دهد

لب کلام اسماعیل یون در تلویزیون آریانا نيوز این بود که "ما منتظر می مانیم تا افغانستان از نظر نظامی و اقتص...

مطالب اخیر