مطالب مرتبط:

رزمایش کوریای جنوبی، جاپان و امریکا

سه کشور کوریای جنوبی، جاپن و امریکا رزمایش دریایی مشترکی را بر ضد کره شمالی آغاز کردند.

مطالب اخیر