مطالب مرتبط:

نگرانی مردم از فعالیت دواخانه های خود سر در غزنی

شماری از باشندگان غزنی ادعا دارند برخی از دواخانه ها و دوا فروشان خود سر در این شهر فعالیت کرده و با جان شهروند...

مطالب اخیر