مطالب مرتبط:

نامه رییس شورای ولایتی بدخشان به رییس جمهور

اين نامه در حال نوشته می شود که فرصت ديدار شما بعد از بيست دو روز انتظار در كابل میسر نشد تا از نزديک اين موارد...

مطالب اخیر