مطالب مرتبط:

۲۱۹ خانواده بیجاشده در سرپل از کمک‌های اولیه مستفید شدند

برای ۲۱۹ خانواده بیجاشده از اثر جنگ‌های اخیر در ولسوالی صیاد ولایت سرپل کمک‌های اولیه خوراکی و پول نقد توزیع شد.

مطالب اخیر