مطالب مرتبط:

داماد ترامپ به عراق می رود

هنوز روشن نیست که "جارد کوشنر" داماد جوان آقای ترامپ، دقیقا پیرامون چه هدفی به عراق فرستاده می شود؛ اما گفته شد...

مطالب اخیر