مطالب مرتبط:

مردم هرات شهر خود را پاک کاری می‌کنند

به منظور پاک کاری شهر هرات حشر عمومی دو روزه برگزار شد. نزدیک به سه هزار تن در این حشر عمومی شرکت دارند و قرار ...

مطالب اخیر