مطالب مرتبط:

تظاهرات ضد اشرف غنی در استرالیا

همزمان با سفر محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور به استرالیا، صدها پناهجوی افغان در استرالیا علیه وی تظاهرات کردند و...

مطالب اخیر